Conversation Between pegleg and harry1

1 Visitor Messages

 1. Sua chua dien thoai Sony
  Bảo hành Apple hà nội
  kiểm tra của AP đă giúp làm sống lại cuộc tranh luận về cái gọi là " 'Net Neutrality," làm thế nào để điều trị tất cả các loại lưu lượng Internet không kém.
  Comcast cho biết nó không ngăn chặn truy cập vào bất kỳ ứng dụng mà không sử dụng các công nghệ tinh vi để giữ kết nối Internet chạy trơn tru.
  Một số hoạt động trực tuyến, như peer-to-peer chia sẻ file, nuốt một lượng lớn băng thông và có thể làm chậm kết nối Internet cho
  Bảo hành Sony tại hà nội
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1

Log in

Log in